Dezenfektanlar tarafımızdan temin edilebilir.

T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası onaylıdır.

Not: Ruhsat Tarihi ve ruhsat numarası bulunmayan ürünlerden kaçının.